• Màquines de diagnòstic varies.
  • Analitzador de gasos i gasolina dièsel.
  • Frenòmetre
  • Càrrega a/c
  • Comprovador de fuites a/c
  • Màquina descarbonitzadora
  • Màquina de desinfecció d’ozó

 

Utilitzem la mateixa tecnologia que la ITV

  • Frenòmetres
  • Màquina d’enfocar fars
  • Tota classe de comprovadors, bateria etc…